تبلیغات
WWE - لیست کانال های کشتی کج همراه با فرگانس

ماهواره ی Hotbird

 

 کانال Gem tv با فرکانس 11137 شنبه ساعت 20:00 و تکرار آن یکشنبه ساعت ۱۰:۰۰و پنج شنبه ساعت 20:00  و جمعه ساعت ۱۰:۰۰ پخش می کند. 

 

کانال Nt1 با فرکانس 11681  شنبه  ها ساعت 23:30 و چهارشنبه ساعت 19:30 الی 20:00 مسابقاتsmackdown Raw,   را پخش می کند(کارتی شد)

 

 کانال  Italia1 با فرکانس 11919  ساعت 13:30  یکی از روزهای شنبه یا یکشنبه کشتی کج smackdown را پخش می کند.

 

کانال Action با فرکانس 11681  شنبه ها ساعت 24:00 مسابقات  heat که لیگ دسته پایین تره raw است را پخش می کند.

 

کانال Rtl9  با فرکانس 11681  پنج شنبه ساعت 24:00 مسابقات  raw را پخش می کند

 

کانال  Play tv italia با فرکانس 11200  ساعت 18:30 دقیقه ی یکی از روزهای هفته کشتی کج پخش می کند .

 

کانال Dubai spoort با فرکانس 11747  یکی از روزهای هفته ساعت 24:00 کشتی کج پخش می کند.

 

کانال Extreme sport  با فرکانس 12188 روز های شنبه 21:30 و تکرار یکشنبه ساعت 16:40 مسابقات raw  را  پخش می کند.

 

کانال SKY Calcio 14  شما میتونید هفت روز هفته ،24 ساعته مسابقات کشتی کچ رو مشاهده کنید.

 

کانال Gxt  فرکانسش  نمیدونم چهار شنبه ساعت 19:05 و 23:40 و پنج شنبه 19:05 و 23:40 پخش می کند.

  

کانالGxt+۱ فرکانسش نمی دونم شنبه ها ساعت 10:30 یا 11:00 کشتی کج پخش می کنند.  

  

کانال   Sky sport 2 با فرکانس ۱۲۳۲۴ ecw را در روز جمعه 21:30 و دوشنبه 19:30 و سه شنبه 13:00پخش می کند.

Raw , smackdown   را دوشنبه 13:00 و سه شنبه 07:10 / 19:30 و چهار شنبه 13:00 و پنج شنبه 07:10پخش می کند.

Heat را دوشنبه 07:10 و چهار شنبه 19:30 و پنج شنبه 13:00پخش می کند.

 

نکته ی مهم:کانال  Sky sport 2 , Gxt+1 , Gxt  به وقت ایتالیا می باشند لطفا 1:30 ساعت اضافه شود.

 

کانال Odeon sat با فرکانس 11200 ساعت 14:00الی 16:00 مسابقات nwe را پخش می کند.

 

کانال Canale Italia با فرکانس 11178 پنج شنبه ها کشتی کج پخش می کند ولی ساعتش را نمی دانم. 


کانال Star world با فرکانس  ۱۱۸۸۱نمی دونم ساعت 01:00 بامداد مسابقات tna  پخش می کند.


کانال  Panamericant  با فرکانس 12265 ساعت 20:03 بعضی از روز ها کشتی کج پخش می کند.

 

 کانال pan America  با فرکانس 12265 ساعت 20:30 هر روز کشتی کج پخش می کند.

 

 کانال Multvision2 با فرکانس 11662  بعضی اوقات women champions را پخش می کند و شنبه ها هم تمام روز مسابقات ufc   را می دهد که تمامش حرکات تکنیکی از بوکس خشن تره ولی به پای کشتی کج نمی رسه .

  

کانال  Super spoort با فرکانس 11935  کشتی کج را زنده نشان می دهد.

 

 کانال  Showtime که اگه داشته باشیدش و کشتی کجش هم نگاه کنید خیلی دیدینیه این شبکه تمام مسابقات هفتگی و تمام مسابقات سالانه و ماهانه را به صورت زنده پخش می کند  من فرکانسش را ندارم .

 

کانال R2   با فرکانس 11823 قابل دریافته من نمی دونم که چه ساعتی کشتی کج پخش می کنه.

 

کانال Eurosport france با فرکانس 10834 شنبه ها  tna و چهار شنبه ها لیگ برتر ژاپن را ساعت 24:00 پخش می کند.

 

 کانال Sport italia با فرکانس 11380 اخبار کشتی کج را در روزهای شنبه و یکشنبه پخش می کند.

 

کانال  Tv max فرکانسش نمی دونم بعضی از ppv  ها را به صورت زنده پخش می کند.

 

کانال Tv land   فرکانسش نمی دونم یکشنبه ها ساعت 20:30 مسابقات smackdown راپخش می کند.

 

کانال  Live tv  فرکانسش را ندارم  بعضی از ppv   های کشتی کج را به صورت زنده پخش می کند .

 

کانال  Fox8 فرکانسش   ندارم کشتی کج  smackdown را زنده پخش می کند.

 

کانال Italia۸   فرکانسش را ندارم ساعت 16:00 الی 17:00 tna   پخش می کند


ماهواره ی Nilsat 

 

کانال Show sport 4 با فرکانس 11862 مسابقات Smackdown و Raw و Ecw و Heat را با چند روز تاخیر پخش می کند. 

 

کانال Art sport با فرکانس 11985 که هفت تا کانال ورزشی هستند که به صورت مداوم Raw و Tna پخش می کند. 

 

کانال Vint با فرکانس 11881 جمعه ساعت 21:00 مسابقات Tna را با زبان اصلی و با بهترین کیفیت پخش می کند. 

 

کانال Arab با فرکانس 10930 تقریبا هر روز ساعت 23:30 مسابقات سالهای گذشته را پخش می کند.

 

کانال Dobai sport با فرکانس 12130 یکی از روز های هفته ساعت 24:00 کشتی کج پخش می کند. 

 

کانال Nbn فرکانسش ندارم شنبه ها مسابقات Ecw پخش می کند. 

 

کانال Dream فرکانسش ندارم سه شنبه ها ساعت 22:30 مسابقات Tna پخش می کند. 

 

کانال Art Aen فرکانسش ندارم سه شنبه ها ساعت 23:30 مسابقات Raw را به مدت 2 ساعت پخش می کند.    

 

کانال Ein tv فرکانسش ندارم سه شنبه ها ساعت 23:00 مسابقات Smackdown و Raw و Ecw پخش می کند.   

 

کانال Mbc Action فرکانسش ندارم سه شنبه ها ساعت20:30الی 21:30 کشتی کج پخش می کند.  

  

 در ضمن کانال های Bahrin sport و Kuwait sport و Saudi sport  کشتی کج را با تاخیر زیاد و بدون برنامه ی قبلی پخش می کنند این کانال ها معمولا وقتی برنامه کم می آورند این مسابقات را پخش میکنند.


ماهواره های Turk sat و Arab sat و Badr  

Eulsat W3  

  

ماهواره ی Turk sat 

 

 کانال Snek با فرکانس 11617 شنبه ها ساعت 23:30 کشتی کج پخش می کند.  

کانال bJK TV در بامداد جمعه ساعت 00:30 کشتی کج پخش می کند.  

کانال Flash tv شنبه ها و یکشنبه ها ساعت 19:30 کشتی کج قدیمی پخش می کند. 

کانال Fox با فرکانس ۱۱۹۷۳ بامداد دو شنبه ساعت 00:45 کشتی کج پخش می کند.    

 

 ماهواره ی Arab sat   

 

 کانال Sport bahrain دوشنبه ساعت 20:00 کشتی کج پخش می کند. 

کانال Suadi sport جمعه ساعت 20:00 کشتی کج پخش می کند.    

کانال Alriadeh چهار شنبه ها ساعت 20:30 الی 21:30 کشتی کج پخش می کند. 

 

ماهواره یBadr 

 

کانال Mbc action سه شنبه ها ساعت 21:30 الی 22:30 کشتی کج پخش می کند.  

 

ماهواره ی Eulsat W3 

 

کانال Sky sport uk با فرکانس 11324 مسابقات ماهیانه را با گزارش گری آمریکایی وبه صورت زنده پخش می کند. 


ماهواره های دیگر 


 کانال های Bahrin Sport و Saudi Sport و Ein و Kuwait Sport در ماهواره دیگر
کشتی کج رو با تاخیر زیاد و بدون برنامه قبلی پخش میکنند .. این شبکه ها معمولا وقتی برنامه کم میارن این مسابقات رو پخش می کند.
 
کانال های FOX8 و Ten در ماهواره های دیگر هم مسابقات PPV و Smack Down رو به صورت زنده پخش میکند. 

کانال Alraitv بامداد جمعه کشتی کج پخش می کند. 

کانال Ten spoorts یا Taj tv هرشب ساعت 23:30 به مدت 3 ساعت نیم کشتی کج پخش می کند. 

کانال Wctv کشتی کج را زنده پخش می کند. 

کانال Chlogo بامداد یکشنبه کشتی کج پخش می کند. 

کانال Bolivision مسابقات Raw و Smackdown را زنده پخش می کند. 

کانال chilevision مسابقات Raw و Smackdown را به صورت زنده پخش می کند. 

کانال global مسابقات Raw و Ecw و گاهی موقع smackdown را به صورت زنده پخش می کند.


 پکیج Gbox و Show time وNova و W3  

 

ساعت پخش مسابقات کشتی کج برای مشترکین Gbox 

 artsport2 شنبه ساعت 11:30 شب اسمكدان خلاصه شده
artsport2 یكشنبه ساعت 11:30 شب هیت
artsport2 دوشنبه ساعت 11:30 شب ای سی دبلیو
artsport4 سه شنبه ساعت 3:30 بعد از ظهر راو
artsport2 سه شنبه ساعت 7:30 شب تكرار راو

 

پخش مسابقات کشتی کج از پکیج SHOWTIME

showsport1 یكشنبه ساعت 8:30 شب اسمكدان
showsport2 یكشبنبه ساعت 10:30 تكرار اسمكدان
showsport2 دوشنبه ساعت 3:30 بعد از ظهر تكرار اسمكدان

  

پخش مسابقات کشتی کج از پکیج NOVA 
   

در پکیج Nova هم مسابقات کشتی کج پخش میشه . کانال Super Sport 3
در این پکیج مسابقات Raw رو پخش میکنه جمعه شب ها ساعت 23 این کانال مسابقات Raw رو با 2 هفته تاخیر پخش میکنه 

 

پخش مسابقات کشتی کج از پکیج دیجی ترک در W3 

 در پكیج دیدنی digi turk كانال SNEK مسابقات raw و اسمكدان رو پخش میكنه
روزهای چهارشنبه ساعت 23 فركانس 30000 11617

پخش مسابقات کشتی کج از پکیج BFBS در W3

کانال اسکای اسپورت 2 انگلیس دوشنبه ساعت 10 صبح پخش مسابقات RAW از این کانال با 7 ساعت تاخیر پخش میشه


شاید براتون سوالی پیش بیاد که تو کدوم شبکه رو نگاه میکنی؟
باید بگم من بیشتر فیلم هارو سفارش میدم میارن ولی از لحاظ کانال بیشتر این کانال هارو دیدم ولی این کانال هارو خیلی دوست دارم  تو hotbird شبکه هایipn و Ifm.tv وImn.tv به خاطر گزارش هایبرت عزیز و تو ماهواره ی Badr شبکه ی Mbc Action رو خیلی دوست دارم و سعی میکنم همیشه تماشا کنم.